• Bạn cần tư vấn:

    • Không cần quảng cáo rầm rộ vẫn đông khách

    • Thiết kế menu hút khách

    • Vận hàng quán trơ tru

    • Phương pháp gom data và khai thác hiệu quả data khách hàng